Blog ma poruszać problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne.